Dotační program Dešťovka 

Věděli jste, že v současné době všichni lidé, kterým není životní prostředí lhostejné a chtějí zodpovědně hospodařit s pitnou vodou, mohou využít dotační program Dešťovka? Je to program, který je určen jak pro majitele stávajících nemovitostí, tak i novostaveb v České republice

Program je určen pro ty, kteří se zaměřují na efektivitu a využití dešťové vody pro zalévaní, splachování WC a přečištění odpadních vod.

Dotační program Dešťovka

Hlavním cílem tohoto programu je pomoci majitelům s finanční investicí účelově určenou a vynaloženou na zvýšení úspory pitné vody, aniž by současně došlo ke snížení jejich životního standardu a obvyklého komfortu.

Program nabízí 3 úrovně dotačních programů:

 • Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady –  dotace až 55 tisíc korun
 • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady – dotace až 65 tisíc korun
 • Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody – dotace až 105 tisíc korun

S dotačním programem Dešťovka vám rádi poradíme, vyplníme potřebné formuláře, zařídíme podání žádosti na příslušné instituce a zajistíme převedení dotační částky na váš účet.

Zajímá Vás téma dotační program Dešťovka? Kontaktujte nás.

3 ÚROVNĚ DOTAČNÍHO PROGRAMU

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Dotační program Dešťovka

Máte strach ze sucha?

Máte obavu, že nebudete moci zalévat vaši zahradu?

Chcete ve svém domě využívat dešťovou vodu pro zalévaní?

Chcete ušetřit?

Podmínky dotačního programu: 
Akumulace srážkové vody  pro zálivku zahrady 
 • Je určen pouze: pro majitelé stávajících domů v ČR
 • Dotace na fixní náklady až 20 000 Kč 
 • Plus dotace 3 500 Kč/m3  nádrže 
 • Minimální velikost velikost nádrže musí být 2 m3
 • Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů
 • Výše dotace je maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné
 • Maximální výše dotace až 55 000,- Kč 

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Dotační program Dešťovka
Dotační program Dešťovka

Máte strach ze sucha a s tím souvisejících problémů?

Máte obavu ze zákazu zalévaní, napouštění bazénů pitnou vodou?

Chcete ve svém domě využívat dešťovou vodu pro zalévaní?

Chcete ušetřit?

Podmínky dotační programu: 

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • Je určen: pro majitelé stávajících domů i novostavby v ČR
 • Dotace na fixní náklady až 30 000 Kč  
 • Plus dotace 3 500 Kč/m3 nádrže
 • Minimální velikost nádrže musí být 2 m3
 • Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů
 • Výše dotace maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody
 • Maximální výše dotace až 65 000,- Kč

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

Máte obavu ze zákazu zalévaní a napouštění bazénů pitnou vodou?

Chcete ve svém domě využívat přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody a ušetřit?

Podmínky dotačního programu:

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

 • Je určen: pro majitelé stávajících domů, kteří se chystají na rekonstrukci a majitelé projektující novostavby v ČR
 • Dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže (minimální velikost nádrže musí být 2 m3) + 10 000 Kč na projektovou přípravu
 • Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů
 • Výše dotace maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody
 • Maximální výše dotace až 105 000,- Kč

S čím vám můžeme pomoci?