Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám – co to vlastně je?

V programu Nová zelená úsporám mohou žadatelé získat dotaci až 50% na zateplení, výměnu oken a dveří, instalaci solárních panelů, fotovoltaiky a rekuperace. Je možné žádat i na dílčí rekonstrukci. Všechny použité výrobky musí být registrovány v dotačním programu. Díky realizaci těchto opatření dochází k zásadní úspoře na vytápění objektu a ke zhodnocení nemovitosti. 

Zdroje energie vhodné pro rodinné domy

Z programu Nová zelená úsporám lze čerpat dotace na:

 • solární a fotovoltaické systémy,
 • výstavbu vegetačních neboli zelených střech, 
 • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních zdrojů tepla na tuhá paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

O dotaci na výměnu neekologického zdroje tepla za ekologicky šetrný zdroj ( tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel) mohou žádat všechny právnické osoby. Pro fyzické osoby se jedná o program na výměnu neekologických kotlů tzv. Kotlíková dotace.

Je možné získat dotační bonus za kombinaci Nová zelená úsporám s kotlíkovou dotací.

O jak vysokou dotaci můžete žádat?

Jednorázová fixní částka:

Termické solární systémy

35 nebo 50 tis.

Fotovoltaické solární systémy

35 - 150 tis.

Systémy řízeného větrání

se zpětným získáváním tepla
75 nebo 100 tis.

Výměna neekologického zdroje tepla

25 - 100 tis.

Získat můžete

- nejvýše 350 000 Kč.

Podporované typy solárních systémů

Typ systému Výše podpory [Kč]
Solární termický systém na přípravu teplé vody
35 000
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění
50 000
Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem
35 000
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1
55 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1
70 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1
150 000
Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem
150 000

Podporované typy zdrojů energie

Typ zdroje Výše podpory [Kč/dům] v kombinaci se zateplením Výše podpory [Kč/dům] bez zateplení
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
50 000
50 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
100 000
80 000
Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
50 000
40 000
Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
50 000
40 000
Tepelné čerpadlo voda–voda
100 000
80 000
Tepelné čerpadlo země–voda
100 000
80 000
Tepelné čerpadlo vzduch–voda
75 000
60 000
Plynový kondenzační kotel
35 000
25 000
Napojení na soustavu zásobování teplem
40 000
30 000

Kdo může o dotaci požádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Jak zažádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021. 

Základní podmínky Nové zelené úsporám

 • Žadatelem je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotaci je možné získat na zdroje tepla splňující požadavky na ekodesign.
 • Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti. 

Použití dotace NZÚ?

Podpora je poskytována v oblastech:

 • oblast “A”: Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (tzn. zateplování a výměna oken a dveří)
 • oblast “B”: Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (tzv. pasivních domů)
 • oblast “C”: Efektivní využití zdrojů energie (zdroje tepla) – tzn. kotle nebo krbová kamna na biomasu, plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla, termické solární systémy, systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Rádi vám pomůžeme 

 • vstupní konzultace a výběr optimální varianty
 • návštěva technika u Vás doma, zaměření rodinného domu
 • zpracování žádosti o dotaci
 • vypracování potřebných odborných dokumentů – průkaz energetické náročnosti budovy, projektová dokumentace, krycí listy technických parametrů, apod.
 • podání žádosti na příslušný úřad
 • komunikace s úřadem až do úspěšného vyplacení dotace

S čím vám můžeme pomoci?