O Kotlíkové dotaci

Dotační program známý jako kotlíkové dotace byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Majitelé rodinných domů v něm mohou žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva.

Cílem programu je do roku 2022  snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů. Celkově bude z fondů EU domácnostem rozděleno ve 3 výzvách 9 miliard korun.

dotace

Co Vám přináší kotlíková dotace?

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (nesplňujícího požadavky min. 3. emisní třídy) za nový zdroj tepla, který splňuje požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí být splněny pro všechny paliva a způsoby přikládání. Majitelé rodinných domů, kteří aktuálně topí kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním s emisní třídou 1 a 2. Tento kotel je v rámci Kotlíkové dotace nutno zlikvidovat nejpozději do roku 2022. O dotaci je možno žádat před realizací, v průběhu nebo zpětně na kotle namontované po 15.7.2015.

Výše Kotlíkové dotace

Tepelné čerpadlo

zemní i vzduchové
120 000 nejvýše
 • až 80 % způsobilých výdajů

Bonusy, které lze získat nebo slučovat

Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Jaké jsou „způsobilé výdaje“ v Kotlíkových dotacích?

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektovou dokumentaci

Co jsme Vám schopni zařídit?

 • Posouzení a optimální doporučení vhodné varianty
 • Návštěva technika u Vás doma případně  zaměření rodinného domu
 • Zpracování žádosti o dotaci
 • Vypracování potřebných odborných dokumentů – PENB, projektová dokumentace, krycí listy technických parametrů, apod.
 • Podání žádosti na příslušný úřad
 • Asistence při vyřizování dotace na příslušném úřadu

Napište nám!

Vyplňte prosím následující poptávkový formulář a napište nám svůj dotaz! 

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů zadaných do formuláře za účelem reakce provozovatele webu na odeslanou zprávu.